^Na górę

KONKURS TAŃCA - PLAKAT Kopiowanie

 

 

 

Morąski Dom Kultury zaprasza na

XI Wojewódzki Konkurs
Tańca Nowoczesnego
o Puchar Burmistrza Morąga

17.03.2018 r., godz. 10:00

W tym roku konkurs odbędzie się
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
w Morągu (ul. Mickiewicza 25)

wstęp wolny

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TAŃCA NOWOCZESNEGO

O PUCHAR BURMISTRZA MORĄGA

MORĄG 2018

ORGANIZATOR:

            Morąski Dom Kultury

            ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg

            tel. 089 757 26 40; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN:

17.03.2018 r. (sobota), godzina 10.00

MIEJSCE:

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu, ul. Mickiewicza 25

CELE IMPREZY:

  • popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych
  • rozwijanie talentów estradowych
  • podkreślenie walorów wychowawczych pracy artystycznej w zespołach tanecznych
  • wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami, choreografami i uczestnikami konkursu
  • wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja miasta i gminy Morąg

 KATEGORIE WIEKOWE:

  • do 8lat
  • od 8 do11lat
  • od 12 do 15lat
  • od 15lat

O przynależności uczestnika do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

O przynależności grupy do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości składu zespołu. Najstarsi tancerze w grupie mogą być starsi tylko o jeden rok od podanej w zgłoszeniu kategorii wiekowej. Członek jednego zespołu nie może być członkiem innego (rywalizującego) zespołu.

KATEGORIE TANECZNE:

W konkursie mogą uczestniczyć soliści (prezentacja układu: 1 minuta), duety (prezentacja układu: 2 minuty),mini formacje od 3 do 7 osób (prezentacja układu do 4 minut) i formacje od 8 do 24 osób (prezentacja układu do 6 minut) w następujących formach tanecznych tj. hip hop, disco dance, taniec współczesny i inne formy tańca.

NAGRODY, JURY:

Organizatorzy konkursu zapewniają wszystkim zespołom pamiątkowe dyplomy za udział.

Za zajęcie I, II i III miejsca oraz zdobycie wyróżnień przewidziane są puchary.

Jury przyzna również nagrodę GRAND PRIX niezależnie od kategorii.

Prezentacje oceniać będzie Jury w 3-osobowym składzie.

Kryteria oceny: oryginalność pomysłu, choreografia, technika i harmonia ruchu, ogólne wrażenie artystyczne, dobór muzyki pod kątem możliwości i wieku tancerek.

MUZYKA:

Każdy zespół zobowiązany jest dostarczyć do akustyka podkład muzyczny nagranyw postaci pojedyńczych utworów dobrej jakości wg podanych wymagań: płytaCD lub nośnik pendrive.

Za nagranie utworu i jego jakość odpowiada instruktor. Nagranie należy dostarczyć do akustyka bezpośrednio przed występem danej grupy.

Zaleca się posiadanie nagrania zastępczego.

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ INFORMACJE DODATKOWE:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2018 r. na adres Organizatora lub drogą elektroniczną: e-mailem oraz wniesienie wpisowego w wysokości 5,00 od osoby na konto Organizatora: Bank PKO BP SA nr rachunku: 46144010390000000004644689 z dopiskiem „XI WKTN wpisowe+nazwa zespołu+liczba uczestników”.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Beatą Cetkowską, tel.795402057. W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim, tel.502380650.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywai nstytucja delegująca. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami konkursu, każdy niepełnoletni uczestnik lub grupa przyjeżdża ze swoim opiekunem lub instruktorem. Każda grupa powinna posiadać opiekuna zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instruktorzy odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo w trakcie trwania konkursu oraz za ewentualne straty materialne. Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby doraźne.

Organizator zobowiązuje zespoły do dzielenia się garderobami z innymi grupami oraz zasad przebywania w garderobach (powinny tam przebywać tylko osoby z zespołu i opiekunowie).

Instruktorzy zobowiązani są do pozostawienia porządku w szatni po zakończonym występie. Organizator zapewnia profesjonalną aparaturę nagłaśniającą i oświetlenie.

Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej.

Organizator ustala kolejność prezentacji zespołów. Zmiana kategorii wiekowej i tanecznej oraz kolejności prezentacji w dniu imprezy nie będzie możliwa.

Każdy uczestnik musi posiadać dowód tożsamości potwierdzający wiek.

Uczestnictwo w konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć oraz nagrań przez organizatorów oraz media obsługujące imprezę.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania

taniec 437 KopiowanieDSC04743 Kopiowanie

A tak bawiliśmy się rok temu: http://ummorag.pl/mdk/index.php/wydarzenia/2017/3505-x-konkurs-tnca-nowoczesnego