^Na górę

niepodległaMorąski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie na małą formę literacką
"JAK ROZUMIEM SŁOWO OJCZYZNA"
z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prace należy składać do dnia 18.05.2018 r.

 

 

 

Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania

niepodległa

REGULAMIN

KONKURSU LITERACKIEGO „JAK ROZUMIEM SŁOWO OJCZYZNA”

Z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Morąski Dom Kultury

zaprasza uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie na małą formę literacką.

 

Celem konkursu jest:

  • integracja pokoleniowa w uczczeniu jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
  • kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej
  • rozwijanie uzdolnień literackich, kreatywności, wyobraźni
  • zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką patriotyczną
  • wyłonienie najlepszych prac literackich promujących ideę patriotyzmu

 

Zasady uczestnictwa:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy literackiej o tematyce:

  • Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych – forma: wiersz o moim kraju
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - „Moje miejsce na ziemi” (forma: wiersz, proza lub pamiętnik)
  • Dorośli – „Mój dom – moja Ojczyzna” (forma: wiersz, proza lub pamiętnik)

 

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.

Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę: o objętości nie większej niż 4 strony maszynopisu na jeden z zaproponowanych tematów w formie papierowego wydruku na kartce A4 (czcionka – 12).

Prace należy opatrzyć godłem (czyli wybranym słowem, pseudonimem, które utajni dane osobowe). Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (takim samym jak na pracy) zapis elektroniczny tekstów na płycie CD lub pendrive oraz metryczkę autora, która powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania, nr telefonu, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, kilka słów o autorze oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik).

 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- ujęcie tematu

- poprawność językowa i stylistyczna

- pomysłowość i oryginalność treści

- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna

- walory artystyczne pracy

 

Prace należy składać do 18.05.2018 r. na adres Organizatora: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.06.2018 r. o godz. 16.30 w sali na poddaszu.

Autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, którym bliska jest Polska oraz regionalna historia i tradycja.

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości