^Na górę

PRZEGLĄD CHÓRÓW 2018 Kopiowanie

 

 

Morąski Dom Kultury zaprasza na
IV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD CHÓRÓW
      29 września 2018 r.,
godz. 0900

sala widowiskowo-kinowa MDK
wstęp wolny

Z uwagi na Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w programie tegorocznej prezentacji musi się znaleźć jeden utwór o tematyce patriotycznej lub żołnierskiej
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.09.2018 r.

 

Regulamin, Karta zgłoszenia, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

Organizator

Morąski Dom Kultury

Cele przeglądu:

-prezentacja i konfrontacja osiągnięć artystycznych chórów osób dorosłych,

-doskonalenie poziomu wykonawczego,

-promocja i integracja zespołów,

-upowszechnianie śpiewu chóralnego.

Termin i miejsceprzeglądu:

1. Przegląd odbędzie się 29.09.2018 r. (sobota) w sali widowiskowo-kinowej MorąskiegoDomuKultury.

2. Początek przeglądu godz. 9.00

Uczestnicy:

1. W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie chóry amatorskie osób dorosłych działające w placówkach kulturalnych i oświatowych, przy stowarzyszeniach, parafiach i Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

2. W części konkursowej tegorocznej edycji przeglądu nie może brać udziału jego ubiegłoroczny zwycięzca.

Zasady przeglądu:

1. Chóry przygotowują do prezentacji 3 wybrane ze swojego repertuaru chóralnego, zróżnicowane stylistycznie utwory. Jeden z nich powinien być obowiązkowo wykonany a cappella. Z uwagi na Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w programie tegorocznej prezentacji musi się znaleźć jeden utwór o tematyce patriotycznej lub żołnierskiej.

2. Limit czasowy prezentacji: od 10 do 15 minut.              

3. Utwory zgłoszone do przeglądu nie podlegają zmianom.

4. O kolejności prezentacji decydują organizatorzy.

Jury:

1. Występy chórów będzie oceniać Jury złożone z wybitnych muzyków powołane przez Organizatora.

2. Będzie ono oceniać:

- technikę wokalną,

- artykulację słowną i muzyczną,

- tempo, rytm,

- dynamikę,

- ekspresję muzyczną - styl, frazowanie,

- dobór repertuaru,

- dramaturgię programu.

3. Decyzje Jury są ostateczne.

Nagrody:

1. W Przeglądzie zostaną przyznane następujące nagrody:

I miejsce – nagroda finansowa 500 PLN oraz Kryształowa Kula

II miejsce – nagroda finansowa 300 PLN

III miejsce – nagroda finansowa 200 PLN

2. W porozumieniu z organizatorem Przeglądu Jury może dokonać innego podziału nagród i wprowadzić nagrody dodatkowe.

3. Wszystkie chóry i dyrygenci uczestniczący w przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Organizacja przeglądu:

1. Chóry, które chcą wziąć udział w Przeglądzie winne przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia dodnia 15.09.2018 r..

2. Kartę zgłoszenia można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub wysłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (liczy się data wysłania).

3. Chóry we własnym zakresie zapewniają sobie instrumenty do akompaniamentu. Będzie istniała możliwość podłączenia ich do dostępnego nagłośnienia.

4. Organizatorzy zastrzegają prawo do dokonania rejestracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej biorących udział w przeglądzie chórów w celu ich publicznej popularyzacji.

5. Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji chórów jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników i zwycięzców przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia przeglądu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników przeglądu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane uczestników przeglądu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przeglądzie. Uczestnikom przeglądu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.

6. Uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają wszelkie koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas trwania przeglądu.

Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

2. Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.

3. Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

4. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

Beata Cetkowska tel. 089 757 2640 wew. 21, kom. 795402057.

Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.